Jesteś na: Aktualności / Finanse

Zmiana struktury organów skarbowych sprzeczna z zasadą dwuinstancyjności

2 września Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Ta ostatnia przewiduje m.in. integrację strukturalną urzędów i izb skarbowych.

izby skarbowe, Mariusz Korzeb, urzędy skarbowe,

Zmiana ta powoduje wiele kontrowersji zarówno w środowisku skarbowym, jak i ekspertów. Zwracają przede wszystkim uwagę na to, że zapis może naruszać zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, m.in. w przypadku, kiedy naczelnik urzędu skarbowego podlega administracyjnie dyrektorowi Izby Skarbowej.

– To krok w kierunku likwidacji określonego systemu organizacyjnego tworzącego administrację podatkową w Polsce, która do tej pory była budowana z poszanowaniem zasady dwuinstancyjności – ocenia projekt zmian na łamach „Rzeczpospolitej” Mariusz Korzeb, ekspert ds. podatkowych Pracodawców RP.

Dodaje, że dwuinstancyjność stanie się wtedy pozorna.

Zmiany obejmują również centralizację obsługi wpłat należności pobieranych przez urzędy celne. Oznacza to, że cło, podatki oraz inne opłaty będzie można wpłacać na jedno konto zamiast, jak dotychczas, na różne rachunki 16 izb celnych.

Projekt ustawy zawiera również zapisy mające przeciwdziałać korupcji oraz nepotyzmowi. Celnicy zostaną objęci badaniami psychofizjologicznymi, ponadto nie będą mogli korzystać z prywatnych telefonów komórkowych, co ma zapobiec kontaktom z osobami trudniącymi się przemytem.

Co więcej, nie tylko małżonkowie, ale również osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, nie będą mogli pełnić służby w tej samej jednostce w przypadku, kiedy istniałby pomiędzy nimi stosunek podległości służbowej.