Jesteś na: Aktualności / Gospodarka

Wiceminister gospodarki o pozytywnym wizerunku polskiego eksportu

– Sukcesy polskich eksporterów budują naszą renomę na rynkach międzynarodowych, a pochodzące z Polski produkty są synonimem wysokiej jakości i wartości – powiedział wiceminister gospodarki Andrzej Dycha podczas X Jubileuszowej Konferencji Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. Spotkanie odbyło się 12 czerwca 2014 r. w siedzibie resortu.

eksport, Ministerstwo Gospodarki,

Wiceminister Dycha przytoczył dane statystyczne, które świadczą o roli polskich eksporterów w tworzeniu przewag konkurencyjnych gospodarki. – Według danych GUS w I kwartale 2014 r. eksport towarów z Polski osiągnął poziom 39,6 mld euro. Wartość importu wyniosła z kolei 39,3 mld euro. W rezultacie notowany w ubiegłym roku deficyt obrotów towarowych został przekształcony w nadwyżkę w wysokości ponad 290 mln euro – wyjaśnił.

Wiceminister podkreślił, że Ministerstwo Gospodarki wspiera przedsiębiorców w umiędzynaradawianiu ich działań, m.in. poprzez projekt pn. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. – Jego częścią jest 15 branżowych programów promocji realizowanych na 33 światowych rynkach – poinformował. – Dodatkowo intensywne działania promocyjne koncentrujemy na siedmiu rynkach perspektywicznych o największym potencjale rozwoju, do których zaliczamy: Kanadę, Brazylię, Algierię, Turcję, Kazachstan, Meksyk i Zjednoczone Emiraty Arabskie – dodał.

Podsekretarz stanu w MG zwrócił również uwagę na istotne znaczenie kapitału ludzkiego dla dalszego rozwoju polskich firm na zagranicznych rynkach. – To dzięki talentom polskich przedsiębiorców w ciągu zaledwie kilku lat Polska zmniejszyła zaległości rozwojowe względem średniej Unii Europejskiej o ponad jedną piątą, i to w czasach światowego kryzysu – podkreślił.

Organizatorem X Jubileuszowej Konferencji Stowarzyszenia Eksporterów Polskich pod hasłem „Perspektywy proeksportowego i proinnowacyjnego rozwoju gospodarki” było Stowarzyszenie Eksporterów Polskich. W spotkaniu wzięli udział eksporterzy ze wszystkich branż i regionów, przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele samorządów oraz placówek zagranicznych RP.