Jesteś na: Aktualności / Przedsiębiorczość

Upał nakłada obowiązki na pracodawców

Panujące upały sprawiają, że z podwójną uwagą patrzy się na sposób, w jaki pracodawcy wywiązują się z obowiązku zapewnienia pracownikom właściwych warunków pracy. O zasadach obowiązujących w tej dziedzinie na antenie Polsat News Plus mówiła Monika Zaręba, ekspert Pracodawców RP.

Monika Zaręba, prawo pracy,

– Racjonalny pracodawca powinien kierować się interesem swoim i swojej kadry, i wobec takich upałów, z jakimi mamy teraz do czynienia podejmować działania, które będą pomagały jej funkcjonować – tłumaczyła.

Wśród powinności pracodawców wymienionych przez Monikę Zarębę znalazły się m.in. obowiązek zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, napojów (a w niektórych przypadkach również napojów wzbogaconych o witaminy i sole mineralne), wody do celów higieniczno-sanitarnych. W przypadku pracy w pomieszczeniach biurowych w grę wchodzi także m.in. obowiązek zapewnienia przepływu powietrza i wentylacji oraz zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem.

– Możliwe jest także wprowadzenie przerw regeneracyjnych w trakcie pracy, za które będzie przysługiwało wynagrodzenie pracownikom – wyjaśniła ekspertka.

Jednym z zapisów prawa pracy budzących największe wątpliwości związane z praktycznym zastosowaniem jest przepis dający pracownikom prawo do odstąpienia od wykonywania pracy.  – Pracownik może to zrobić, jeżeli dochodzi do bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia. Ma on jednak obowiązek powiadomić o tym swojego pracodawcę. W innym przypadku będzie to uznane za samowolne odstąpienie od wykonywania obowiązków służbowych i oddalenie się z miejsca pracy – poinformowała Monika Zaręba.   – Możliwość odstąpienia od wykonywania pracy może wynikać zarówno z czynników obiektywnych, jak i subiektywnego poczucia pracownika, że kontynuowanie pracy mu zagraża – dodała.  – Należy pamiętać jednak o tym, że w momencie, kiedy odstąpienie wynikało z subiektywnych odczuć i okazało się, że nie było to usprawiedliwione, pracownik może ponieść z tego tytułu konsekwencje – ostrzegła.

Czy pracodawcy skarżą się na sytuacje, w których pracownicy nadużywają swoich uprawnień związanych z koniecznością zapewnienia im przez pracodawcę odpowiednich warunków pracy?  –  Zdarzają się sytuacje trudne po obu stronach – winowajcami mogą być zarówno pracodawcy, jak i pracownicy – odpowiedziała Zaręba.  – O tym drugim przypadku możemy mówić chociażby w kontekście samowolnej decyzji pracownika o odstąpieniu od wykonywania pracy czy  „mszczeniu się” na pracodawcy za niewłaściwe warunki pracy (tymczasem pracodawca może często nie wiedzieć, że jego pracownicy mają zastrzeżenia do warunków panujących w miejscu pracy) – dodała.

Jak podkreśliła Monika Zaręba, właśnie z tego powodu tak duże znaczenie ma prawidłowa komunikacja między obydwoma stronami oraz wzajemne zaufanie. Leżą one i w interesie pracowników, i pracodawców.