Jesteś na: Tagi / Witold Polkowski

jt
FGŚP: pieniędzy jest tak dużo, że można zawiesić pobieranie składek

Nadwyżki w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są tak duże, że można zawiesić pobieranie wpłat na niego. Pracodawcy proponują złagodzenie zasad udzielania wsparcia pracownikom zakładów, które zalegają z pensjami – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

jt
Errors in regulation regarding medical certificates for employees

Most employees in Poland start a new job on the basis of invalid medical certificates. Usually, they start working before the 7-day period for applying for a new examination – should it be deemed necessary – expires. This issue is investigated by “Dziennik Gazeta Prawna”.

jt
Jak nie płacić odszkodowań pracownikom innych firm

Przedsiębiorcy powinni powoływać koordynatora i wyposażyć go w uprawnienie do odsunięcia od pracy osoby naruszającej zasady bezpieczeństwa. To, zdaniem Witolda Polkowskiego, eksperta Pracodawców RP jeden ze sposobów na uniknięcie roszczeń ze strony pracowników innych przedsiębiorstw.

jt
Błędy w przepisach dotyczących badań lekarskich pracowników

Większość osób w Polsce zaczyna pracę w nowej firmie na podstawie nieprawomocnych zaświadczeń lekarskich. Zazwyczaj świadczą obowiązki, zanim upłynie 7-dniowy termin na złożenie – w razie zastrzeżeń – wniosku o przeprowadzenie ponownego badania. O problemie pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

jt
Wyprzedzić Kodeks – ekspert zaleca wydłużenie wypowiedzeń w umowach terminowych

– Uważam, że pracodawcy stosujący umowy na czas określony dłuższy niż rok powinni bez czekania na nowelizację kodeksu wpisywać do nich wydłużony, miesięczny okres wypowiedzenia – mówi „Rzeczpospolitej” Witold Polkowski, ekspert Pracodawców RP.

jt
W dużych miastach łatwiej o przychylność sądów dla przedsiębiorców

Brak jednolitej linii orzeczniczej to jedna z wielu bolączek, z jakimi muszą się zmagać przedsiębiorcy toczący spory sądowe z ZUS-em. Zdaniem „Dziennika Gazety Prawnej” wpływ na decyzje podejmowane przez sądy mają regiony, w których się mieszczą.

jt
Trzeba zmienić mechanizm działania FGŚP

Przedsiębiorcy apelują o reformę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, którego obecna formuła już się wypaliła.

jt
PIP będzie sprawdzać liczbę związkowców?

Karen Curtis, szefowa wydziału wolności związkowej w departamencie międzynarodowych standardów pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy zaproponowała, by weryfikacją deklaracji związkowych zajmowała się Państwowa Inspekcja Pracy.

jt
ZUS coraz częściej kontroluje pracodawców

Zwiększenie wpływów ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne to jedna z najistotniejszych przyczyn rosnącej z roku na rok liczby kontroli przeprowadzanych przez ZUS.

jt
Pracownik może skrócić okres wypowiedzenia

Zatrudniony na czas nieokreślony może żądać skrócenia wypowiedzenia z trzech miesięcy do jednego, jeśli jest to dla niego korzystne – uznał Sąd Najwyższy.