Jesteś na: Tagi / UE

ar
Rada Gospodarcza: lepsze nastroje w strefie UE

Biuletyn Rady Gospodarczej, przesłany Pracodawcom RP przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, informuje, że w marcu nastroje w gospodarce strefy euro i Unii Europejskiej były najlepsze od 2011 r.

ar
Ponad 60 mld euro w ciągu 10 lat UE przekazała Polsce

Łącznie z Brukseli do naszego kraju trafiło do tej pory 92,4 mld euro brutto, czyli 61 mld euro netto. Unijne środki Unia przekazywała głównie w ramach polityki spójności i wspólnej polityki rolnej – informuje „Rzeczpospolita”.

jt
Nie można zadekretować rozwoju przemysłu

Nie można odgórnie zarządzić wzrostu udziału przemysłu w gospodarce. Aby tak się stało należy stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju tej gałęzi gospodarki i wdrożyć instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców.

ar
Ochrona zdrowia: równi i równiejsi do wsparcia z UE

Ministerstwo Zdrowia dyskryminuje prywatne podmioty w pozyskiwaniu środków w ramach programów operacyjnych z Unii Europejskiej. Już sama definicja beneficjenta tych środków wyklucza wiele komercyjnych lecznic.

Przeciwdziałanie bezrobociu priorytetem greckiej prezydencji

Stawienie czoła bezrobociu wśród młodzieży, zwiększenie dostępności kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakończenie negocjacji w sprawie kolejnego etapu unii bankowej – to główne priorytety greckiej prezydencji w Unii Europejskiej.

„DGP”: Produkty regionalne bardziej znane

Już 385 firm specjalizuje się w Polsce w produkcji produktów regionalnych; firm przybywa bo wydłuża się lista tradycyjnych polskich produktów, wywodzących się z poszczególnych regionów kraju – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

jt
Lepszy klimat także wśród małych i średnich przedsiębiorstw

Po pięciu latach kryzysu w Unii Europejskiej wśród małych i średnich przedsiębiorstw wreszcie widać odbicie. Poprawę odczuły także polskie firmy – pisze PAP.

„Rzeczpospolita”: Małe firmy biorą unijne pożyczki

Mikrofirmy coraz chętniej sięgają po poręczenia i kredyty z Unii. Sześć regionów obróciło już pierwotną pulą unijnych pieniędzy na te formy finansowania sektora MŚP. Są to Wielkopolska, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Lubuskie, Opolskie i Kujawsko-Pomorskie – informuje „Rzeczpospolita”.

jt
„Rzeczpospolita”: Funduszy unijnych będzie jeszcze więcej

Gigantyczna suma, jaką Polska otrzyma w obecnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej, jeszcze się zwiększy. W sumie dostaniemy 344 mld zł.

„DGP”: Tajemnica pod większą unijną ochroną

Niemal 25 proc. przedsiębiorstw w ciągu ostatniego roku padło ofiarą kradzieży tajemnicy handlowej. Komisja Europejska, odpowiadając na te problemy, przedstawiła projekt dyrektywy zwiększającej ochronę danych i ułatwiającej uzyskanie odszkodowania za bezprawne przywłaszczanie informacji niejawnych – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.