Jesteś na: Tagi / Pracodawcy RP

jt
Czy państwo powinno pomóc frankowiczom?

– Ratowanie osób mających kredyty we frankach z wykorzystaniem środków publicznych nie jest dobrym pomysłem i byłoby niesprawiedliwe wobec innych obywateli – mówi na łamach „Rzeczpospolitej” Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

jt
NFZ musi się przygotować na duże wydatki

Choć w 2014 r. NFZ może liczyć na 2 mld zł oszczędności, na horyzoncie ma ponad dwa razy wyższe wydatki. – Tylko na Mazowszu nadwykonania ratujące życie sięgają blisko 1 mld zł, a priorytetowe dla płatnika są reformy onkologiczna i kolejkowa – mówi „Pulsowi Biznesu” Robert Mołdach, ekspert ds. rynku medycznego Pracodawców RP. Dodatkowe wydatki czekają też Fundusz z powodu wejścia w życie reformy kolejkowej i onkologicznej.

jt
Projekt Pracodawców RP wsparciem dla firm stawiających na innowacyjność

Tylko 28 proc. polskich firm kwalifikuje się do kategorii innowacyjnych – wynika z ostatniego badania Eurostatu. Dane te potwierdzają słowa ekspertów, którzy od dawna podnoszą, że tylko zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki może przyczynić się do jej wyraźnego wzrostu.

jt
Pracodawcy RP: absolwentom uczelni brakuje odpowiednich kompetencji

Bezrobocie wśród absolwentów systematycznie spada, wciąż jednak utrzymuje się na wysokim poziomie. Przedsiębiorcy podkreślają, że poza najlepszymi i największymi uczelniami w kraju szkoły wyższe słabo reagują na potrzeby rynku pracy. Z jednej strony brakuje kierunków studiów, których ukończenie gwarantowałoby zatrudnienie, z drugiej zaś absolwentom często brakuje kompetencji, również tych miękkich, czyli np. umiejętności pracy zespołowej.

jt
Pracodawcy RP wspierają wysokie technologie

„Dlaczego warto wspierać młode ambitne przedsiębiorstwa wysokich technologii?” – to temat debaty, która odbyła się we wtorek 4 listopada w siedzibie Pracodawców RP przy ul. Brukselskiej w Warszawie.

jt
Układy zbiorowe pracy – po 20 latach czas na zmiany

Dwie dekady funkcjonowania w Kodeksie pracy regulacji dotyczącej układów zbiorowych pracy to dobra okazja do skonfrontowania tych przepisów z aktualnymi warunkami społeczno-gospodarczymi, a także do nakreślenia potencjalnych zmian systemowych, które stanowić będą punkt wyjścia do dyskusji nad nowym podejściem do zbiorowych stosunków pracy w Polsce.

jt
Rozpoczęły się prace nad nową Ordynacją podatkową

Resort finansów dostał zgodę Rady Ministrów na powołanie Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, której zadaniem będzie opracowanie projektu nowej Ordynacji podatkowej. Dokument ma być gotowy w styczniu 2015 roku. – Minister finansów, rozpoczynając reformę podatkową, powinien skoncentrować się na kwestiach bezpośrednio dotykających przedsiębiorców – komentuje na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” Klaudia Kaniecka, ekspert Komitetu Podatkowego Pracodawców RP.

jt
Puls Biznesu: indeks optymizmu popada w pesymizm

Przedsiębiorcy gorzej oceniają bieżącą sytuację biznesową. Październikowy Indeks Optymizmu, badany od marca tego roku przez Pracodawców RP, wyniósł w tej kategorii 98,9. Po raz pierwszy w historii badania wskaźnik spadł poniżej granicznej wartości 100 pkt. – pisze „Puls Biznesu”.

jt
„Ekspert Innowacji” wzmocni kompetencje właścicieli i pracowników firm

Zarządzanie projektami innowacyjnymi, monitorowanie strategiczne i analiza konkurencyjności oraz zarządzanie kreatywnością – to wybrane obszary szkoleń realizowanych w ramach usługi „Ekspert Innowacji”. Jest ona częścią projektu „Zarządzanie Innowacją” realizowanego przez Pracodawców RP.

jt
Prezydent Pracodawców RP: rynek pracy w Polsce odzwierciedla stan naszej gospodarki

Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP na antenie Polsat News skomentował wyniki raportu OECD poświęconego rynkom pracy krajów członkowskich tej organizacji.