Jesteś na: Tagi / PKB

Łukasz Kozłowski
Dynamika PKB pozytywnie zaskoczyła rynek

Wbrew oczekiwaniom większości analityków, III kwartał bieżącego roku nie przyniósł spadku dynamiki PKB w Polsce – została ona, po uwzględnieniu wahań sezonowych, utrzymana na poziomie 3,4 proc. rok do roku.

jt
Badania i rozwój podwyższają polski PKB. Ale nie tak jak prostytucja, przemyt i narkotyki

GUS opublikował zrewidowane dane dotyczące poziomu PKB Polski w latach 2002-2013. Po raz pierwszy w historii przy wyliczaniu PKB uwzględnione zostały wpływy z działalności nielegalnej (narkotyki, przemyt papierosów, sutenerstwo). Ich wysokość w 2013 r. GUS oszacował na ponad 13 mld zł.

ar
Rada Gospodarcza: PKB Polski wzrósł o 3,3 proc.

Biuletyn Rady Gospodarczej, przesłany Pracodawcom RP przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, informuje, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale polski BKP wzrósł o 3,3 proc. r/r.

Łukasz Kozłowski
Poziom realizacji budżetu lepszy od założeń dzięki mało ambitnym planom

Lepszy od przewidzianego w harmonogramie poziom realizacji budżetu wynika przede wszystkim z bardzo ostrożnych założeń na ten rok

ar
Fitch i S&P podtrzymują rating Polski

Biuletyn serwisu analiz politycznych i gospodarczych Polityka Insight, przesłany Pracodawcom RP, podaje, że ocena wiarygodności kredytowej Polski, według agencji ratingowych S&P i Fitch, wynosi „A-” i w najbliższym czasie nie powinna ulec zmianie.

Jacek Brzozowski
Rośnie poziom umiędzynarodowienia polskiej gospodarki

Najnowsze wskaźniki Eurostatu monitorujące procesy globalizacji gospodarczej wskazują, że poziom umiędzynarodowienia polskiej gospodarki, mierzony relacją obrotów w handlu zagranicznym do PKB kraju, przewyższa już średnią dla krajów UE, wynoszącą 45 proc. dla eksportu i 42 proc. dla importu.

ar
Rada Gospodarcza: KE podwyższyła prognozy wzrostu PKB dla Polski

Biuletyn Rady Gospodarczej (RG), przesłany Pracodawcom RP przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, podaje, że Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozy wzrostu PKB Polski do 3,2 proc. w 2014 r. i 3,4 proc. w 2015 r.

ar
Rada Gospodarcza: OECD podniosła prognozy wzrostu polskiej gospodarki

Biuletyn Rady Gospodarczej (RG), przesłany Pracodawcom RP przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, informuje, że w 2014 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podniosła prognozy wzrostu PKB dla Polski do 3 proc. w tym roku i 3,4 proc. w 2015 r., z przewidywanych jesienią 2,7 proc. i 3,3 proc.

jt
Komisja Europejska: polski PKB wyższy od przewidywanego

Z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej (KE) wynika, że polski PKB wyniesie 3,2 proc. w 2014 r. i 3,4 proc. w 2015 r. W obydwu przypadkach to o 0,3 proc. więcej niż przewidywały poprzednie prognozy.

ar
Niższy eksport na Wschód może wpłynąć na polski PKB

Spadek eksportu do Rosji i na Ukrainę może być widoczny w PKB Polski – oceniają analitycy FM Banku w biuletynie „Sygnały Ekonomiczne”.