Jesteś na: Tagi / Jacek Brzozowski

jt
Konkurs „Klient zobowiązuje” rozstrzygnięty

– Podpisałbym się pod stwierdzeniem, że w dzisiejszych czasach podejście proklienckie to imperatyw dla biznesu – powiedział Jacek Brzozowski, doradca Prezydenta Pracodawców RP. Skomentował w ten sposób wyniki konkursu „Klient zobowiązuje” zorganizowanego przez redakcję „Rzeczpospolitej”. Pracodawcy RP są partnerem tego wydarzenia.

jt
Komisja Europejska zaprasza do konsultacji strategii „Europa 2020”

Po czterech latach od uchwalenia strategii „Europa 2020” KE sprawdza, w jaki sposób w poszczególnych krajach Unii oceniana jest jej realizacja. Wnioski płynące z konsultacji posłużyć mają do wprowadzenia ewentualnych zmian w dokumencie. – W konsultacjach strategii „Europa 2020” nie powinno zabraknąć głosu polskich przedsiębiorców – mówi Jacek Brzozowski, ekspert Pracodawców RP.

jt
Czy w Polsce mamy już „rynek pracownika”?

Niemal 80 proc. pracowników nie obawia się utraty zatrudnienia, a połowa oczekuje podwyżki – wynika z 2. edycji Barometru Rynku Pracy przygotowanego na zlecenie firmy Work Service. Zdaniem przedstawicieli tej firmy może to oznaczać, że na polskim rynku pracy warunki zaczynają dyktować pracownicy.

jt
GUS: w lipcu odnotowaliśmy deflację

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu obniżyły się od 0,2 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To zgodne z przewidywaniami ekspertów.

Jacek Brzozowski
Rośnie poziom umiędzynarodowienia polskiej gospodarki

Najnowsze wskaźniki Eurostatu monitorujące procesy globalizacji gospodarczej wskazują, że poziom umiędzynarodowienia polskiej gospodarki, mierzony relacją obrotów w handlu zagranicznym do PKB kraju, przewyższa już średnią dla krajów UE, wynoszącą 45 proc. dla eksportu i 42 proc. dla importu.

jt
Rozbudowana biurokracja przeszkodą w popularyzacji pracowniczych programów emerytalnych

Zawarcie uzgodnionej ze związkami zawodowymi umowy zakładowej. Wybór instytucji finansowej, negocjacja warunków oraz rejestracja programu przez organ nadzoru. To zadania pracodawcy chcącego wprowadzić pracowniczy program emerytalny. To wszystko sprawia, że ich popularność jest niewielka.

ar
Czy potrzebna nam minimalna stawka godzinowa?

Związkowcy domagają się wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla pracowników. Przedstawiciele pracodawców przestrzegają jednak, że takie rozwiązanie może skutkować zwolnieniami i wzrostem bezrobocia.

jt
Zmiany w sposobie funkcjonowania urzędów pracy mogą korzystnie wpłynąć na rynek zatrudnienia

Nowe rozwiązania zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to krok w dobrym kierunku – ocenił na antenie Programu IV Polskiego Radia Jacek Brzozowski, Doradca Prezydenta Pracodawców RP.