Jesteś na: Tagi / GUS

jt
GUS: deflacja już na poziomie 0,6 proc.

Deflacja w Polsce się pogłębia. Ceny w październiku były o 0,6 procent niższe niż rok temu. W ujęciu miesięcznym utrzymały się na niezmienionym poziomie.

jt
Innowacyjność polskich firm wg GUS: przemysł lepszy od usług

Duże firmy prowadzące działalność związaną z przetwarzaniem węgla kamiennego lub rafinacją ropy naftowej. Takie przedsiębiorstwa najczęściej wprowadzają w Polsce innowacje – wynika z informacji GUS. W grupie przedsiębiorstw usługowych największą innowacyjnością wykazuje się branża ubezpieczeniowa.

jt
We wrześniu znowu spadły ceny – deflacja na poziomie 0,3 proc.

Ceny we wrześniu spadły o 0,3 proc. (rdr), czyli o tyle samo, co w sierpniu br. Identyczny spadek zaobserwowano w sierpniu – wynika z danych GUS.

jt
Badania i rozwój podwyższają polski PKB. Ale nie tak jak prostytucja, przemyt i narkotyki

GUS opublikował zrewidowane dane dotyczące poziomu PKB Polski w latach 2002-2013. Po raz pierwszy w historii przy wyliczaniu PKB uwzględnione zostały wpływy z działalności nielegalnej (narkotyki, przemyt papierosów, sutenerstwo). Ich wysokość w 2013 r. GUS oszacował na ponad 13 mld zł.

jt
GUS odnotował pogorszenie koniunktury w gospodarce

Przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz handel hurtowy – w tych gałęziach gospodarki we wrześniu GUS odnotował pogorszenie koniunktury.

ar
Spadek produkcji przemysłowej w sierpniu

Biuletyn serwisu analiz politycznych i gospodarczych Polityka Insight, przesłany Pracodawcom RP, informuje, że, według danych GUS, produkcja przemysłowa obniżyła się w sierpniu o 1,9 proc. w ujęciu rocznym po wzroście o 2,3 proc. w lipcu.

ar
Wzrost polskiego eksportu i importu towarów

Według danych GUS, po siedmiu miesiącach 2014 r. eksport towarów osiągnął wartość prawie 93,9 mld euro i był wyższy o 5,5 proc. w porównaniu z poziomem sprzed roku. W tym czasie import zwiększył się o 4,4 proc., do ok. 94 mld euro. W rezultacie deficyt obrotów towarowych zmniejszył się do ok. 170 mln euro, wobec prawie 1,1 mld euro w analogicznym okresie 2013 r.

Jacek Brzozowski
Maleją szanse na poprawę dynamiki wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach

Najnowsze dane GUS dotyczące wzrostu PKB w II kwartale o 3,3 proc. rok do roku wskazują na to, że gospodarka będzie się rozwijała wolniej, niż jeszcze do niedawna można się było spodziewać.

jt
Rada Gospodarcza: koniunktura najsłabsza od 6 miesięcy

Biuletyn Rady Gospodarczej, przesłany Pracodawcom RP przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, informuje, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu syntetyczny indeks koniunktury gospodarczej SI spadł do poziomu 96 pkt. (z 97 w lipcu).

jt
GUS: produkcja przemysłowa wzrosła w lipcu o 2,3 proc.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu była w lipcu o 2,3 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 6,3 proc.) i o 2 proc. wyższa w porównaniu z czerwcem tego roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny.