Jesteś na: Aktualności / Przedsiębiorczość

Strumień unijnych pieniędzy na poprawę kompetencji zawodowych absolwentów

Uczelnie dostaną ponad miliard złotych na podnoszenie kompetencji absolwentów pod kątem potrzeb rynku pracy. Podstawą do określenia rodzaju tych kompetencji będzie analiza opracowana na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Monika Zaręba, Program Rozwoju Kompetencji,

„Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy” została ona przygotowana przez firmę Agrotec. Jej celem było wypracowanie rekomendowanych kompetencji, kwalifikacji i kierunków kształcenia potrzebnych z punktu widzenia rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. Dokument posłuży rządowi do opracowania wsparcia udzielanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Na szkolnictwo wyższe ma być przeznaczonych z tej puli 1,3 mld euro.

– Wnioski, które płyną z raportu, będą stanowiły podstawę do określenia wytycznych do Programu Rozwoju Kompetencji – mówi „Dziennikowi Gazecie Prawnej” Andrzej Kurkiewicz,  zastępca dyrektora departamentu innowacji i rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Na jego realizację rząd przeznaczy w nowej perspektywie unijnej 1,2 mld zł (w przypadku pozytywnego zakończenia negocjacji z Komisją Europejską).

Raport Agrotecu wskazuje oczekiwania pracodawców wobec absolwentów konkretnych fakultetów oraz największe luki kompetencyjne. Wynika z niego, że np. osoby po kierunkach technicznych mają często niedostateczną wiedzę w zakresie programów komputerowych. Brakuje im także umiejętności pracy w zespole. Oznacza to, że rząd zapłaci dodatkowo uczelni za uzupełnienie programu o takie zajęcia. Z kolei osobom po kierunkach ścisłych brakuje umiejętności posługiwania się językiem ojczystym. Natomiast w przypadku fakultetów humanistycznych studia powinny być poszerzone o zajęcia z wystąpień publicznych oraz retoryki. Studentów nauk społecznych trzeba nauczyć myślenia, a kierunków medycznych kompetencji interpersonalnych.

– To dobry pomysł, aby dla każdej dziedziny określić braki w kwalifikacjach absolwentów. Jednak program musi być stale monitorowany, gdyż wymagania pracodawców się zmieniają. Nie można przyjąć tych wytycznych od razu na kilka lat – uważa Monika Zaręba, ekspert Pracodawców RP.

Raport zawiera też inne wskazówki dla rządu. Przykładowo prognozuje, jakich absolwentów będą zatrudniać pracodawcy. Przede wszystkim po fakultetach technicznych (71 proc. przedsiębiorców), ścisłych (34 proc.), społecznych (28 proc.), medycznych (16 proc.).