Jesteś na: Aktualności /

RPP jednak zaskoczyła rynek

Pozostawienie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych na dotychczasowym poziomie jest zaskoczeniem. Można przypuszczać, że do wstrzymania się z dalszym luzowaniem polityki monetarnej skłoniły RPP najnowsze – stosunkowo optymistyczne – dane ze sfery realnej gospodarki.

RPP, stopy procentowe,

Wskaźnik PMI znowu wzrósł powyżej granicy 50 pkt, co oznacza, że sytuacja w polskim przemyśle ponownie zaczyna ulegać poprawie. Co zaś tyczy się cen – wprawdzie wciąż mamy do czynienia z deflacją, jednak wskaźnik inflacji bazowej utrzymuje się wyraźnie powyżej zera i wykazuje już trend wzrostowy. Spadek cen surowców energetycznych znacząco obniża presję inflacyjną, jednak nie szkodzi to polskiej gospodarce, lecz wręcz wpływa na nią pozytywnie. Istnieją coraz silniejsze przesłanki do tego, by sądzić, że dynamika PKB w IV kwartale zacznie przyspieszać, zatem stymulacja gospodarki poprzez ekspansję monetarną nie jest konieczna.

Możliwe, że RPP nie chciała również doprowadzić do dalszego spadku stopy lombardowej, która została już obniżona do relatywnie niskiego poziomu, a zarazem kolejna asymetryczna obniżka stóp procentowych nie była brana pod uwagę.

Nie można w obecnej chwili przesądzać, czy oznacza to koniec bieżącego cyklu obniżek stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej z pewnością nadal będzie uważnie śledzić kształtowanie się procesów realnych w gospodarce polskiej i światowej oraz dynamikę cen konsumpcyjnych i producenckich, uzależniając od rozwoju sytuacji swoje dalsze postępowanie.