Jesteś na: Aktualności / Gospodarka

Rośnie nadwyżka w handlu zagranicznym

Biuletyn serwisu analiz politycznych i gospodarczych Polityka Insight, przesłany Pracodawcom RP, informuje, że produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu o 5,4 proc.

handel zagraniczny, Polityka Insight,

Biuletyn przytacza dane GUS, z których wynika, że w ujęciu rocznym bilans handlowy Polski w okresie styczeń-kwiecień 2014 r. wyniósł +2,98 mld zł wobec -3,77 mld zł przed rokiem.

Według serwisu to głównie zasługa szybkiego wzrostu eksportu, zwłaszcza do strefy euro. Sprzedaż towarów za granicę rosłaby szybciej, gdyby nie dalszy spadek popytu z Rosji i Ukrainy – eksport do krajów Europy Środkowej-Wschodniej spadł już o 10,2 proc. w ujęciu rocznym. Nadwyżka w handlu utrzyma się zapewne w kolejnych miesiącach, mimo umocnienia kursu złotego.