Jesteś na: Aktualności / Gospodarka

Rada Gospodarcza: we wrześniu wzrósł PMI polskiego przemysłu

Biuletyn Rady Gospodarczej, przesłany Pracodawcom RP przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, informuje, że we wrześniu indeks PMI przemysłu Polski, jak podaje Markit Economics, wzrósł do 49,5 pkt., z najniższego od maja 2013 r. poziomu 49,0 pkt. w sierpniu. Indeks trzeci raz z rzędu był poniżej 50 pkt, co oznacza przewagę sygnałów pogarszania się koniunktury w sektorze.

PMI, Rada Gospodarcza,

Wrzesniowy wzrost indeksu był pierwszym od lutego (gdy był najwyżej od 38 miesięcy), po najdłuższym od 2008 r. okresie spadków, zapoczątkowanym w momencie zaangażowania się Rosji w konflikt na Ukrainie. We wrześniu firmy sygnalizowały największy od maja 2013 r. spadek produkcji i piąty miesiąc z rzędu spadek zamówień eksportowych (tym razem nieznaczny), co uzasadniały kryzysem ukraińskim, sankcjami oraz niepewnością na rynkach. Nadal jednak, trzynasty raz z rzędu, zwiększały zatrudnienie.

–  Wrześniowe badanie PMI potwierdza obraz wyłaniający się z innych publikowanych ostatnio danych – polski przemysł przetwórczy doświadcza w ostatnich miesiącach lekkiego pogorszenia koniunktury –  komentuje wynik Paweł Durjasz, członek Rady Gospodarczej. – Można jednak doszukać się także pewnych pozytywów. Po pierwsze, wydaje się, że przedsiębiorstwa traktują to pogorszenie jako przejściowe – o czym może świadczyć odnotowany w badaniu PMI wzrost zatrudnienia, który okazał się nawet nieco szybszy niż w sierpniu. Po drugie, tempo pogarszania się sytuacji w przemyśle przetwórczym we wrześniu było mniejsze niż w sierpniu. Tempo zmniejszania się nowych zamówień osłabło. Niestety, wrześniowe wyniki badania PMI w przemyśle przetwórczym strefy euro, a szczególnie osłabienie koniunktury w niemieckim przemyśle przetwórczym, nie zapowiadają na razie pozytywnych zmian w otoczeniu polskiej gospodarki. Niemiecki przemysł odczuwa najwyraźniej skutki ograniczenia eksportu do Rosji i wzrostu niepewności związanej z kryzysem rosyjsko-ukraińskim, choć badanie PMI zarejestrowało także spadek zamówień krajowych. Jednak nadal rośnie tam produkcja i zakupy, a wzrost zatrudnienia – podobnie jak w Polsce – może świadczyć, że obecne problemy są przejściowe.