Jesteś na: Aktualności / Gospodarka

Rada Gospodarcza: koniunktura najsłabsza od 6 miesięcy

Biuletyn Rady Gospodarczej, przesłany Pracodawcom RP przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, informuje, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu syntetyczny indeks koniunktury gospodarczej SI spadł do poziomu 96 pkt. (z 97 w lipcu).

GUS, indeks SI, Rada Gospodarcza,

Gorszy wynik ostatnio zanotowano w styczniu, a zbliżony – w maju. Najsilniej w sierpniu pogorszyła się koniunktura w przemyśle przetwórczym, osiągając wynik najgorszy od stycznia. Drugi raz z rzędu spadł wskaźnik dla usług, przy poprawie w handlu, jedynym sektorze, w którym z wartością 105 pkt. był powyżej średniej wieloletniej (100 pkt.). W wynikach zaznacza się rozbieżność między prognozami, a bardziej pesymistycznymi ocenami stanu bieżącego. Może to sygnalizować przejściowy charakter obecnego spowolnienia lub dążenie firm do utrzymania pozytywnego obrazu zdarzeń.

GUS podaje również, że drugi miesiąc z rzędu pogarszają się nastroje konsumentów.  W sierpniu wartość bieżącego indeksu koniunktury konsumenckiej (BWUK) obniżyła się drugi raz z rzędu, do najniższego od marca poziomu -19,5 pkt., z -17,1 w lipcu, głównie za sprawą pogorszenia prognoz i ocen sytuacji gospodarczej w kraju. Prognozy obniżyły się o 7,6 pkt. i ostatnio tak duży spadek nastąpił w grudniu 2011 r. Indeks wyprzedzający (WWUK) spadł do poziomu najniższego od stycznia (-25,0 pkt.) i także tu był to drugi z rzędu spadek. Spośród jego składowych najsilniej pogorszyły się prognozy dotyczące bezrobocia w kraju. Mimo pogorszenia nastrojów gotowość do dokonywania  poważniejszych zakupów wzrosła do poziomu najwyższego od co najmniej 2005 r., co jest zbieżne z dobrą koniunkturą w handlu.

GUS opublikował także dane dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw w pierwszym półroczu tego roku.  Wynik finansowy netto firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników wyniósł w tym czasie 46,1 mld zł i był o 1,5 proc. wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. O 14,4 proc. r/r wzrosły nakłady inwestycyjne wobec wzrostu o 0,2 proc. w tym samym okresie rok temu. W 2013 r. w I półroczu wynik finansowy netto przedsiębiorstw spadł o 1,6 proc. r/r.