Jesteś na: Aktualności / Gospodarka

Przyszłość rynku pracy w Polsce: wśród pracodawców panuje umiarkowany optymizm

Branża IT, centra usług wspólnych, transport, logistyka i komunikacja. Ponadto handel detaliczny i hurtowy – to miejsca i branże, w których, zdaniem Moniki Zaręby, eksperta Pracodawców RP, będą największe szanse na znalezienie zatrudnienia.

Monika Zaręba, Pracodawcy RP, rynek pracy w Polsce,

Aktualna kondycja oraz perspektywy rozwoju rynku pracy były tematem rozmowy w studiu Polsat News 2, w której uczestniczyła Monika Zaręba. Przyczynkiem do tej dyskusji stały się dane dotyczące poziomu bezrobocia w sierpniu,  zaprezentowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W komunikacie resort podkreślał, że sierpień był siódmym miesiącem spadku bezrobocia oraz że ostatni raz tak duży spadek miał miejsce w 2007 r. , jeszcze przed wybuchem kryzysu.

Zdaniem Moniki Zaręby informacje te rzeczywiście mogą być powodem do optymistycznego spojrzenia na przyszłość. Ale, jak podkreśliła, w wykonaniu pracodawców jest to optymizm umiarkowany.

Ekspertka Pracodawców RP wyjaśniła, że osoby, które w tej chwili podejmują decyzje o wyborze kierunku studiów powinny oczywiście brać pod uwagę aktualne i prognozowane trendy na rynku pracy. Nie mogą one jednak determinować ich wyboru. Wybór pożądanego na rynku pracy zawodu w przypadku braku odpowiednich predyspozycji do jego wykonywania może się bowiem zakończyć porażką. Monika Zaręba zwróciła też uwagę na jeden istotny problem: –  Z jednej strony w niektórych branżach mamy nadmiar wykształconych ludzi. Z drugiej –  funkcjonujący w nich pracodawcy cały czas poszukują pracowników, często bezskutecznie. Problemem okazują się rozbieżności między kompetencjami absolwentów a oczekiwaniami przedsiębiorców oraz brak elastyczności po stronie tych pierwszych, np. w kwestii zmiany miejsca zamieszkania – tłumaczyła.

Zaręba potwierdza, że to właśnie elastyczność jest jedną z tych cech, która powinna charakteryzować pracowników przyszłości.  – To będzie stały element życia, dlatego nie ma się czym niepokoić – uspokaja. – Nawet, jeżeli będziemy musieli się przebranżowić, będziemy na zupełnie innym stanowisku, w innym zawodzie, to najczęściej będzie to związane z uzupełnienie wiedzy i kompetencji, które posiedliśmy wcześniej.

Innym poruszonym podczas rozmowy w Polsat News 2 wątkiem była kwestia tzw. rynku pracownika. Czy w Polsce może on stać się faktem? A jeśli tak, to kiedy nastąpi? – Myślę, że w większości branż taka chwila szybko nie nadejdzie – odpowiada Monika Zaręba. – Choć oczywiście duży wpływ na relacje na rynku pracy będzie miała sytuacja demograficzna w Polsce. Pojawiają się zapowiedzi, że do 2020 roku liczba pracowników ma spaść o ok. 2 mln. Dobrze, że nasze władze zaczęły coś robić w kierunku przeciwdziałania tym trendom.