Jesteś na: Aktualności / Przedsiębiorczość

Prawo działalności gospodarczej zmieni nastawienie urzędników do przedsiębiorców?

Firmy dostaną nowe prawa, a administracja nowe obowiązki – wynika z założeń do projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. O dokumencie, nad którym pracuje Ministerstwo Gospodarki informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Mariusz Korzeb, Pracodawcy RP, Prawo o działalności gospodarczej,

Prawo działalności gospodarczej ma być rodzajem konstytucji dla mikro- i małych przedsiębiorców. Zapisy bardziej szczegółowych ustaw mają być interpretowane w jej duchu. Przykładem jest zasada interpretacji niejasności w przepisach na korzyść przedsiębiorcy – jeśli nowe prawo wejdzie w życie, będzie ona kluczowa w stosowaniu choćby prawa podatkowego.

Zgodnie z wersją dokumentu, do której dotarł „DGP”, Ministerstwo Gospodarki zamierza zmienić definicję działalności gospodarczej (nie będzie to już tylko działalność prowadzona w celach zarobkowych) i ustanowić kilka nowych zasad, które mają firmom ułatwiać kontakty z urzędami. Należą do nich m.in.: zasada lojalności (przewiduje, że urzędy będą rozstrzygać sprawy, uwzględniając słusznie nabyte prawa przedsiębiorcy i przy uwzględnieniu ochrony interesów w toku), zasada proporcjonalności (środki prawne dobierane przez administrację muszą prowadzić do celu i być do niego adekwatne), zasada jednokrotnego przekazywania informacji (jeśli urząd dowie się od przedsiębiorcy, że potrzebne dane zostały już wcześniej przekazane innemu urzędowi, to ściągnie je drogą wymiany informacji, a nie będzie zmuszał do ich dostarczenia przedsiębiorcy).

W projekcie przewidziano także, że organizacje zrzeszające właścicieli firm dostaną prawo reprezentowania przedsiębiorców na ich wniosek w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Nowe prawo ma także wzmocnić dotychczasowe rozwiązania ograniczające kontrole.

Założenia do ustawy Prawo działalności gospodarczej na łamach „DGP” skomentował Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP, doradca podatkowy. Przypomniał on, że organizacja dużo wcześniej przesyłała do Ministerstwa Gospodarki postulaty, które – przynajmniej w części – znalazły się w opisywanej wersji założeń do ustawy. – Pomysły, jak ten o rozstrzyganiu wątpliwości w interpretacji przepisów na korzyść przedsiębiorcy, są bardzo dobre – powiedział. – Już wcześniej wskazywaliśmy, że prowadzenie biznesu z założenia nie musi służyć tylko funkcjom zarobkowym. Być może nowe prawo o działalności gospodarczej w ogóle zmieni nastawienie administracji do przedsiębiorców. Czym innym są oszuści i szara strefa, a czym innym naruszenia wynikające z niezamierzonych błędów i uciążliwość przepisów, która sprzyja popełnianiu pomyłek – stwierdził.