Jesteś na: Aktualności /

Pracodawcy RP: 25 lat walki o polskich przedsiębiorców

Szanowni Państwo, 4 czerwca 2014 r. – w 25. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce – Pracodawcy RP wezmą udział w nadzwyczajnym spotkaniu Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w Brukseli.

EKES to ciało doradcze, opiniujące projekty zmian legislacyjnych instytucji Unii Europejskiej – takich jak Komisja Europejska, Rada czy Parlament UE. Dzisiejsze spotkanie Komitetu jest wyjątkowe: stanowi podsumowanie drogi, jaką polscy przedsiębiorcy przebyli w ostatnim ćwierćwieczu, a także okazję do omówienia wyzwań na kolejne dekady.

Przed 25 laty nasza gospodarka rozpoczęła swój marsz ku światowym rynkom. I właśnie wtedy zaczęła się formować grupa społeczna, która – jak dowiodą tego następne lata – wzięła na swoje barki trud budowania rynkowej rzeczywistości niemal 40-milionowego państwa w środku Europy. Polscy pracodawcy nie byli sami. Zaczęły powstawać organizacje wspierające ich historyczną misję. Jedną z pierwszych – i jedyną, która nieprzerwanie pracuje do dziś i cieszy się największym autorytetem na krajowej arenie oraz wysokim uznaniem w świecie – była Konfederacja Pracodawców Polskich, czyli obecni Pracodawcy RP.

Nasze zadania zdefiniowaliśmy jako: obowiązek reprezentowania na forum publicznym wspólnych interesów pracodawców, wymuszanie na decydentach korzystnych dla rozwoju firm rozwiązań, inicjowanie publicznych debat, prezentowanie własnych pomysłów na rozwój przedsiębiorczości, aktywne transponowanie na polski grunt najlepszych zagranicznych wzorców.

Jestem dumny z tego, że mogę reprezentować Organizację, która w minionym 25-leciu współtworzyła etos i rangę polskich pracodawców. Staliśmy się ważnym i niezbędnym partnerem – bez naszego udziału nie da się rozwiązać żadnych istotnych polskich problemów. Mamy powody do ogromnej satysfakcji, a nasze dotychczasowe osiągnięcia na rzecz przedsiębiorców są jednocześnie zobowiązaniem do dalszej solidnej pracy.

Bez polskich przedsiębiorców, ich zapału, wizji i przekonania o tym, że jutro musi być lepiej, nie byłoby tej Polski, którą widzimy za oknem – coraz bogatszej i piękniejszej, pomimo że borykającej się, jak każdy inny kraj, też z codziennymi kłopotami.