Jesteś na: Aktualności /

Polski przemysł ciągle bez przyspieszenia

Nieco słabszy od oczekiwań wynik odnotowany w dwóch miesiącach z rzędu nie zwiastuje jeszcze zakończenia ożywienia gospodarczego, chociaż bez wątpienia niekorzystnie wpłynie na wzrost PKB w I kwartale.

Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu o 5,4 proc. rok do roku – podał GUS. To gorsze dane od prognoz analityków, którzy przewidywali, że wskaźnik ten będzie kształtować się na poziomie 6,4 proc. Polski przemysł rozpędza się zatem bardzo wolno – w lutym mieliśmy do czynienia ze wzrostem produkcji o 5,3 proc. w relacji do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Widać dalszą poprawę sytuacji w budownictwie. Roczna dynamika wzrostu produkcji budowlano-montażowej osiągnęła już poziom 17,4 proc. O ile w przeszłości widoczne były krótkotrwałe odbicia, o tyle tym razem mamy wreszcie do czynienia z trwałą poprawą w tym sektorze. Z drugiej strony należy pamiętać, że do poprawy wyniku przyczynia się niska baza z poprzedniego roku i potrzeba jeszcze dużo czasu na to, by branża ta odzyskała swoją dawną siłę.

Wciąż widoczna jest także presja deflacyjna w odniesieniu do cen producenckich, na co wpłynęły wyniki w górnictwie, gdzie odnotowano spadek cen sprzedaży o 9,6 proc. rok do roku. W skali całego sektora przemysłowego były one natomiast niższe o 1,3 proc. niż przed rokiem. Dla wielu przedsiębiorstw może to stanowić problem, zwłaszcza mając na uwadze fakt, iż – jak wynika z badań prowadzonych przez Pracodawców RP w ramach Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – bolączką przedstawicieli wielu branż jest to, że muszą obniżać ceny oferowanych przez siebie produktów w szybszym tempie, niż tanieją materiały wykorzystywane w procesie produkcji.