Jesteś na: Aktualności / Przedsiębiorczość

Po świątecznej fali zakupów sprzedaż detaliczna wyhamowała

W maju sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 10 osób wzrosła realnie o 4,3 proc. r/r, po wzroście o 8,9 proc. w kwietniu, podał Główny Urząd Statystyczny.

Rada Gospodarcza, sprzedaż detaliczna,

Wzrost nominalny (3,8 proc.) był niższy od realnego i od kwietnia 2013 r. nie jest od niego wyższy, co wskazuje na deflację koszyka cen sprzedaży detalicznej. Obroty handlu detalicznego – w sklepach wszystkich wielkości, bez sprzedaży aut – spadły o 0,9 proc. r/r. Dane o sprzedaży detalicznej, mimo iż są piątym najwyższym wynikiem w ostatnich dwóch latach, były gorsze od prognoz analityków i wraz z niższym od nich wzrostem produkcji przemysłowej dołączyły do sygnałów tonujących rozbudzone oczekiwania dotyczące dynamiki wzrostu gospodarczego.

– Pewnego osłabienia tempa wzrostu sprzedaży detalicznej towarów w maju można było się spodziewać po świątecznej fali zakupów z poprzedniego miesiąca – komentuje Paweł Durjasz, Członek Rady Gospodarczej.  – Do tego silnie wyhamowała sprzedaż samochodów po zmianie przepisów podatkowych dotyczących aut z „kratką”. Warunki dla wzrostu konsumpcji pozostają jednak korzystne. Dochody z pracy rosną realnie w najwyższym od kilku lat tempie, a wskaźniki koniunktury konsumenckiej systematycznie pną się w górę. Poprawia się sytuacja na rynku pracy – czego odzwierciedleniem jest szybki ostatnio spadek stopy rejestrowanego bezrobocia. Z dotychczas opublikowanych miesięcznych danych o aktywności gospodarczej można wnioskować, że tempo wzrostu PKB w II kwartale może być nieznacznie niższe niż w poprzednich trzech miesiącach.