Jesteś na: Aktualności / Gospodarka

MAPIT: nowy standard wsparcia dla małych przedsiębiorstw

Jakie znaczenie dla polskiej gospodarki mają organizacje zrzeszające pracodawców? Jaka jest ich misja? Na ile rodzimy system, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa – małe, średnie i te największe – wymaga zmian mogących poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej? Co kryje się za tajemniczym skrótowcem MAPIT? Te i inne pytania padają w wywiadzie, którego Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej udzielił miesięcznikowi Brief.

Andrzej Malinowski, Brief, MAPIT,

Jakie znaczenie dla polskiej gospodarki mają organizacje zrzeszające pracodawców? Jaka jest ich misja? Na ile rodzimy system, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa – małe, średnie i te największe – wymaga zmian mogących poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej? Co kryje się za tajemniczym skrótowcem MAPIT? Te i inne pytania padają w wywiadzie, którego Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej udzielił miesięcznikowi Brief.

Oprócz wątków związanych działalnością i misją Organizacji, która w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia Prezydent Pracodawców RP odpowiada także na pytania dotyczące kształtu otoczenia biznesowego w naszym kraju.  – Mój pogląd jest zbieżny z tą oceną klimatu dla przedsiębiorczości w naszym kraju, która wyłania się z licznych międzynarodowych badań i raportów – chociażby Doing Business czy Global Competitiveness Report. Jest więc nieźle, ale powinno być dużo, dużo lepiej. Potrzebne są zmiany poprawiające warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Na przykład uproszczenie systemu podatkowego, obniżenie kosztów pracy, przyspieszenie procesu dochodzenia należności, likwidacja wielu barier i ograniczeń administracyjnych. Otoczenie prawno-regulacyjne oraz pragmatyka pracy urzędów i instytucji państwowych nie tylko nie przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości, lecz także wręcz krępują przedsiębiorców – mówi Malinowski.

Prezydent Pracodawców RP przedstawia także o jeden z projektów realizowanych przez Organizację – „MAPIT. Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw wysokich technologii”.  – Już w niej samej tak naprawdę zawiera się to, co zamierzamy osiągnąć – mówi.  – Chcemy bowiem zaoferować pomoc poprzez działania, które pozwolą budować strategię rozwoju takich przedsiębiorstw. Jestem przekonany o tym, że będziemy w stanie wypracować nowy standard wsparcia dla małych przedsiębiorstw wchodzących w fazę wzrostu. Działania te będą prowadzone przy udziale specjalistów m.in. z obszaru ekonomii, prawa, biznesu, stosunków międzynarodowych i marketingu. Nasi eksperci opracują raporty z analizy konkretnej firmy i we współpracy z przedsiębiorcą będą tworzyć strategię oraz przygotują jej wdrożenie. Wyniki naszej działalności rozpowszechnione zostaną w instytucjach wsparcia biznesu czy ośrodkach naukowych, m.in. na uczelniach technicznych, w parkach i inkubatorach technologicznych czy w centrach transferu technologicznego – informuje Andrzej Malinowski.

Cały wywiad z Andrzejem Malinowskim: http://www.brief.pl/artykul,2426,jest_niezle_ale_powinno_byc_duzo_duzo_lepiej.html

Więcej o programie MAPIT: Pracodawcy RP wspierają wysokie technologie