Jesteś na: Aktualności / Przedsiębiorczość

Limit czasu trwania kontroli podatkowej ułatwiłby życie przedsiębiorcom

Gdybym mógł zmienić jeden przepis, wprowadziłbym limit czasowy kontroli podatkowej – pisze w „Dzienniku Gazecie Prawnej” Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP, doradca podatkowy.

Mariusz Korzeb, Pracodawcy RP,

Przepis, który zdaniem Korzeba wymaga modyfikacji to art. 284b par. 1 ordynacji podatkowej. Zakłada on, że kontrola podatkowa powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu do jej przeprowadzenia które wydawane jest przez organ podatkowy. Literalne brzmienie tego artykułu prowadzi niekiedy do nadmiernego przedłużania kontroli niosąc negatywne skutki dla przedsiębiorców.

- I nie chodzi w tym przypadku o ewentualne konsekwencje związane z wykryciem nieprawidłowości, ale o dezorganizację pracy polegającą m.in. na konieczności poświęcania nadmiernej ilości czasu na obsługę kontrolujących zamiast na załatwienie spraw biznesowych. Taki stan prowadzi do zmniejszenia dochodów uzyskiwanych przez firmę  – pisze ekspert Pracodawców RP.

Według Mariusz Korzeba zasadne byłoby określenie maksymalnego czasu prowadzenia kontroli. Sugeruje on, że czas ten powinien zostać określony na poziomie 6 miesięcy od dnia wszczęcia kontroli.

Kolejną zmianą, którą należałoby rozważyć jest wprowadzenie przepisów organ podatkowy w przypadku przekroczenia limitów trwania kontroli oraz prowadzenia czynności kontrolnych.  - Zgodnie z obecnym prawem naruszenie tych regulacji przez urząd nie powoduje niemożności prowadzenia kontroli ani nie dyskwalifikuje dowodów zebranych po tym okresie – podsumowuje Mariusz Korzeb.