Jesteś na: Aktualności / Gospodarka

GUS: produkcja przemysłowa wzrosła w lipcu o 2,3 proc.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu była w lipcu o 2,3 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 6,3 proc.) i o 2 proc. wyższa w porównaniu z czerwcem tego roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

GUS, produkcja przemysłowa lipiec 2014,

Wzrost produkcji odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji mebli – o 14,2 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 14 proc. komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 11,1 proc., maszyn i urządzeń – o 6,1 proc., urządzeń elektrycznych i napojów – po 4 proc., wyrobów z metali – o 3,4 proc. oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 3,3 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku wystąpił w 10 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 13,3 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 13,1 proc., w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,2 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 3,7 proc. oraz w produkcji artykułów spożywczych – o 2,3 proc.

W okresie styczeń-lipiec tego roku produkcja sprzedana przemysłu była o 4,2 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 0,6 proc.