Jesteś na: Aktualności / Gospodarka

GUS odnotował pogorszenie koniunktury w gospodarce

Przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz handel hurtowy – w tych gałęziach gospodarki we wrześniu GUS odnotował pogorszenie koniunktury.

GUS, koniunktura wrzesień,

Jak podaje GUS, ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym we wrześniu ukształtował się na poziomie plus 3. W porównaniu do sierpnia poprawę  zasygnalizowało 17 proc. badanych przedsiębiorstw, a pogorszenie – 14 proc. (przed miesiącem odpowiednio 17 proc. i 12 proc.). Wprawdzie przedsiębiorstwa oceniają swoją sytuację mniej korzystnie niż przed miesiącem (wtedy ogólny klimat koniunktury kształtował się na poziomie plus 5), ale lepiej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W przypadku budownictwa ogólny klimat koniunktury ukształtował się na poziomie minus 7 (w sierpniu minus 4). Poprawę koniunktury odczuwało 13 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 20 proc. (przed miesiącem odpowiednio 15 proc. i 19 proc.).

W handlu hurtowym przedsiebiiorcy ocenili koniunkturę na poziomie plus 8 (spadek o dwa punkty w porównaniu do sierpnia). Poprawę koniunktury zasygnalizowało 19 proc. firm, pogorszenie 11 proc. (przed miesiącem odpowiednio 19 proc. i 9 proc.).

W porównaniu do sierpnia poprawiły się oceny przedsiębiorców dotyczące koniunktury w handlu detalicznym. W poprzednim miesiącu kształtowały się one na poziomie 0, w tym – plus 1.

W grupie badanych przez GUS przedsiębiorstw pozytywne oceny dotyczące ogólnej koniunktury sformułowały przedsiębiorstwa usługowe. Najbardziej korzystne, zbliżone do formułowanych przed miesiącem i lepsze niż przed rokiem oceny zgłosiły podmioty z sekcji „działalność finansowa i ubezpieczeniowa” (plus 24). Najbardziej pesymistycznie koniunkturę oceniają kierujący jednostkami z sekcji „edukacja” (gorzej niż w sierpniu bieżącego i we wrześniu ubiegłego roku).