Jesteś na: Blogi / Deflacja zaciemnia obraz wyników sprzedaży detalicznej

Deflacja zaciemnia obraz wyników sprzedaży detalicznej

Sprzedaż detaliczna jest słabsza niż w pierwszych miesiącach 2014 r., jednak jak na razie nie zwiastuje to załamania popytu wewnętrznego. Bardziej optymistyczne są dane dotyczące sytuacji na rynku pracy. Wydaje się mało prawdopodobne, by stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła powyżej 12 proc. do końca bieżącego roku.

sprzedaż detaliczna wrzesień 2014,

Wartość sprzedaży detalicznej spadła we wrześniu o 0,9 proc. w porównaniu z sierpniem, co przełożyło się na wzrost jej poziomu o 1,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku – podał GUS. To znacznie słabszy wynik od oczekiwań większości analityków – mediana ich prognoz wynosiła 2,4 proc. rok do roku.

Mogłoby się wydawać, że tak słabe dane niekorzystnie wpłyną na perspektywy wzrostu gospodarczego w III kwartale. Spożycie indywidualne, obok nakładów na środki trwałe, jest w ostatnim czasie jednym z najważniejszych komponentów pozytywnej dynamiki PKB w Polsce. Należy jednak pamiętać o tym, że w warunkach deflacji, nawet przy stałym wolumenie sprzedaży, jej nominalna wartość będzie spadać. Innymi słowy, dane o sprzedaży będą się pogarszać, nawet jeśli klienci będą kupować tyle samo.

Podobnie dzieje się i w tym przypadku. Jeśli przeanalizujemy dane dotyczące sprzedaży detalicznej w cenach stałych, okaże się, że sytuacja nie jest tak zła. Po wyeliminowaniu wpływu deflacji wartość sprzedaży wzrosła we wrześniu o 3 proc. rok do roku, wobec 2,8 proc. w sierpniu. Relatywnie szybki wzrost realnego poziomu wynagrodzeń oraz poprawa sytuacji na rynku pracy, w połączeniu z wywołanym przez deflację wzrostem siły nabywczej pieniądza, sprzyjają zwiększeniu skłonności do konsumpcji.

Bardziej optymistyczne są aktualne dane dotyczące sytuacji na rynku pracy. GUS potwierdził wcześniejsze szacunki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z którymi stopa bezrobocia rejestrowanego spadła we wrześniu do 11,5 proc. Oznacza to wyraźne przyspieszenie rocznej dynamiki spadku odsetka osób pozostających bez zatrudnienia w porównaniu z lipcem i sierpniem. Pewne pogorszenie ogólnej sytuacji polskiej gospodarki nie znalazło zatem jak dotąd swojego odzwierciedlenia w danych o bezrobociu. Silnie kontrastuje to z sytuacją z 2011 r., kiedy to pomimo dynamiki wzrostu PKB – przekraczającej 4 proc. – odsetek osób bez pracy zwiększał się nieprzerwanie w skali roku. Teraz jednak podobny rozwój sytuacji raczej nam nie grozi.