Jesteś na: Aktualności /

Ćwierć wieku ramię w ramię z biznesem

Pracodawcy RP są obecni na naszej scenie gospodarczej i społecznej od 25 lat. To dokładnie tyle, ile liczy historia polskich przemian ustrojowych.

Jakie są nasze największe sukcesy tego ćwierćwiecza? Ograniczę się do trzech najważniejszych.

Po pierwsze dialog – rozumiany jako rozmowa równoprawnych partnerów, a nie dyktat którejkolwiek ze stron. Poczytujemy za swój niekwestionowany sukces doprowadzenie do instytucjonalizacji takiego właśnie dialogu.

Po drugie – wpływ na tworzenie prawa. Ustawa o swobodzie gospodarczej, elastyczny czas pracy, deregulacja gospodarki, ustawy antykryzysowe – to wszystko w ogromnej mierze było naszym dziełem. Mamy także swój udział w zrównaniu wobec prawa pracowników. To dzięki naszej Organizacji Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepisy dające związkom zawodowym nadmierne uprawnienia – stawiające związkowców w uprzywilejowanej pozycji wobec pracowników niezrzeszonych.

Po trzecie – umiejętność patrzenia w przyszłość. To my, w ciągu minionego ćwierćwiecza, inicjowaliśmy najważniejsze debaty dotyczące pożądanych scenariuszy rozwoju ekonomicznego i społecznego. Przed wejściem do unijnej wspólnoty pytaliśmy o to, jaki powinien być pracodawca polski w Unii Europejskiej. W ubiegłym roku, pragnąc uświadomić decydentom rangę wyzwań stojących przed sektorem energetycznym, dyskutowaliśmy o energii polskiej gospodarki.

Dziś, zdając sobie doskonale sprawę z konieczności radykalnego przewartościowania relacji między polską nauką a polską gospodarką, organizujemy Kongres Gospodarczy pt. Nauka dla biznesu – biznes dla nauki. Robimy to wszystko, bowiem obawiamy się, iż bez rewolucyjnych zmian w triadzie gospodarka – edukacja – nauka może się zdarzyć, że w Polsce drogi uczelni i biznesu dramatycznie się rozejdą.

Jaka będzie przyszłość biznesu w Polsce i Pracodawców RP? Amerykański politolog George Friedman napisał książkę pt. Następne 100 lat, w której wieszczy, że Polska będzie jednym z głównych mocarstw XXI wieku. Ambicją Pracodawców RP jest podejmowanie wszelkich możliwych działań, które pozwolą na spełnienie tej przepowiedni.