Jesteś na: Aktualności / Promoted

Biznes w naszym regionie najlepiej robić w Polsce

Polska

W najnowszym rankingu atrakcyjności inwestycyjnej „Best for Business” przygotowanym przez agencję informacyjną Bloomberg Polska wyprzedziła wszystkich w regionie. Do czołówki światowej mamy jednak coraz dalej.

Bloomberg, inwestycje, ranking,

W zestawieniu Bloomberga nasz kraj znalazła się na szczycie listy 21 krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej. Wyprzedziliśmy tym samym takich konkurentów jak Czechy, Węgry czy Słowacja. Ranking pokazuje największe atuty naszej gospodarki jak wielkość rynku, odporność na kryzys, znaczna poprawa infrastruktury i coraz większa wydajność pracy.

- Patrząc z punktu widzenia regionu ranking „Best for Business” rysuje dość optymistyczny obraz naszego systemu gospodarczego. Jeżeli dokonamy tej oceny przez pryzmat skutków europejskiego kryzysu z 2008 roku to istotnie Polska uniknęła w dużym stopniu recesji, inaczej niż inne kraje na naszym kontynencie – mówi Arkadiusz Pączka, ekspert Pracodawców RP.

Gdy popatrzymy na zestawienie globalne rankingu, sytuacja nie wygląda już tak różowo. Do światowej czołówki krajów najbardziej przyjaznych biznesowi wciąż dzieli nas duży dystans, który w zeszłym roku jeszcze wzrósł. Polska spadła bowiem o sześć pozycji, na 26 miejsce wśród wszystkich 214 gospodarek analizowanych przez amerykańską agencję.

- Ostatnie informacje o planowanych inwestycjach firm Amazon, IBM, czy Volkswagen w Polsce świadczą o dalszym potencjalnym zainteresowaniu co do lokowania kapitału w naszym kraju. Jednakże aby ten trend się utrzymał konieczne są dalsze działania ze strony administracji rządowej w kierunku utrzymania konkurencyjności w tym zakresie – mówi Arkadiusz Pączka.

Nadmierna biurokracja, skomplikowany system podatkowy czy przewlekłość postępowań sądowych w kwestiach gospodarczych to wciąż obszary gdzie pozostaje wiele do zrobienia. Na te bolączki przedsiębiorców prowadzących w Polsce biznes wskazuje co roku także Bank Światowy w raportach „Doing Business”.

Mimo poprawy wyniku nasz kraj wciąż klasyfikowana jest jako „umiarkowanie wolny”. Z pewnością do polepszenia tej sytuacji nie przyczynią się ostatnie propozycje rządowe podnoszące koszty pracy i tym samym osłabiające dotychczasową konkurencyjność naszej gospodarki.

Coroczne zestawienie portalu Bloomberg prezentuje ocenę gospodarek pod względem aspektów decydujących o inwestycjach w danym kraju. Pod uwagę brane są takie czynniki jak wydatki niezbędne na założenie biznesu, koszty siły roboczej i materiałów, wydatki na transport, skala gospodarczej integracji, a także koszty niepoliczalne (jak korupcja) oraz „jakość” lokalnych konsumentów, np. rozmiar klasy średniej. Wyniki są średnią ocen wystawianych przez ankietowanych przedsiębiorców z całego świata.