Jesteś na: Aktualności / Gospodarka

Będzie więcej uprawnionych do strajkowania

Zleceniobiorcy, samozatrudnieni i urzędnicy będą mogli legalnie protestować. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej już pracuje nad zmianami – informuje „Rzeczpospolita”.

ministerstwo pracy, spór zbiorowy, strajk,

Prace resortu to reakcja na zastrzeżenia zgłaszane przez Międzynarodową Organizację Pracy oraz polskie związki zawodowe. Chodzi o pracujących na kontraktach cywilnoprawnych i samozatrudnionych, którzy w tej chwili nie mają prawa do zakładania związków zawodowych i przystępowania do nich. Kolejnym problemem jest pozbawienie prawa do strajku urzędników zatrudnionych w administracji publicznej i samorządowej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się do MOP oraz do związków o pomoc w ocenie polskich przepisów i przygotowanie ich nowelizacji.

Jak informuje „Rz”, w czasie spotkania z przedstawicielami MOP pojawiły się różne scenariusze zmian. Można się jednak spodziewać, że w najbliższym czasie prawie 2 mln prowadzących działalność oraz tyle samo zleceniobiorców i wykonujących umowy o dzieło będzie mogło się zapisywać do związków zawodowych lub założyć własne. Wątpliwości dotyczą jednak uprawnień takich osób związanych z przynależnością do związku zawodowego (np. prawo do zwolnienia ze świadczenia pracy działacza na zleceniu, który w tym czasie zajmuje się doraźnymi czynnościami związkowymi czy zasiada w zarządzie związku).

Związki zawodowe zabiegają też o zmianę definicji strony sporu zbiorowego. Chodzi o to, by mogły wchodzić w spór zbiorowy z ministrem, który decyduje o obowiązkach poszczególnych grup zawodowych. MOP i związki chcą także, by zakaz strajkowania nie obejmował, tak jak w tej chwili, wszystkich pracowników administracji publicznej, lecz został ograniczony tylko do urzędników wyższego szczebla podejmujących decyzje polityczne.