Jesteś na: Aktualności / Gospodarka

Badania i rozwój podwyższają polski PKB. Ale nie tak jak prostytucja, przemyt i narkotyki

GUS opublikował zrewidowane dane dotyczące poziomu PKB Polski w latach 2002-2013. Po raz pierwszy w historii przy wyliczaniu PKB uwzględnione zostały wpływy z działalności nielegalnej (narkotyki, przemyt papierosów, sutenerstwo). Ich wysokość w 2013 r. GUS oszacował na ponad 13 mld zł.

działalność nielegalna PKB, ESA2010, GUS, PKB,

Rewizja danych dotyczących poziomu polskiego PKB wynikła z konieczności wdrożenia przez nasz kraj nowych, międzynarodowych standardów metodycznych określających sposób wyliczania Produktu Krajowego Brutto. Zastosowanie tzw. Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) sprawiło m.in., że wydatki związanych z prowadzeniem prac badawczo –rozwojowych są traktowane w rachunkach narodowych jako nakłady inwestycyjne, a nie jako koszty bieżące, jak to miało miejsce wg ESA95 (metoda, którą stosowano wcześniej).

Oprócz tej zmiany istotny wpływ na wysokość polskiego PKB po korekcie miało również uwzględnienie w wpływów z nielegalnej działalności.

Jak informuje GUS, wartość dodana brutto z działalności nielegalnej (obejmująca działalność sutenerską, narkobiznes i przemyt oraz produkcję papierosów) wyniosła w latach 2000, 2010, 2013 odpowiednio 3605 mln zł, 9434 mln zł i 13021mln zł, co stanowiło 0,48 proc., 0,66 proc. i 0,79 proc. wartości PKB. Największy udział miała działalność związana z produkcją i handlem narkotykami, której wartość stanowiła około 75 proc. i więcej dochodów z całej działalności nielegalnej. Ponadto, rachunki narodowe zostały zrewidowane o wartość dochodów osób świadczących usługi seksualne, jednak zmiany nie zostały ujęte w działalności nielegalnej, ale w tzw. ”szarej gospodarce”.

Po zastosowaniu nowej metodologii oraz ujęciu w PKB wpływów z prostytucji, przemytu oraz handlu narkotykami poziom absolutny produktu krajowego brutto (wartość PKB wyrażona w cenach bieżących) waha się od 0,1 proc. do 1,7 proc. Największą zmianę poziomu absolutnego zanotowano w 2013 r. – wzrost o 26,3 mld zł., najmniejszą zaś w 2008 r. – wzrost o 18, 14 mld zł.

Nowy sposób rozliczania nakładów na badania i rozwój w 2013 r. podwyższył polskie PKB o 0,6 proc. , zaś uwzględnienie wpływów z działalności nielegalnej – o 0,8 proc.