Jesteś na: Blogi / Lukasz Kozlowski

Łukasz Kozłowski
Dynamika PKB pozytywnie zaskoczyła rynek

Wbrew oczekiwaniom większości analityków, III kwartał bieżącego roku nie przyniósł spadku dynamiki PKB w Polsce – została ona, po uwzględnieniu wahań sezonowych, utrzymana na poziomie 3,4 proc. rok do roku.

RPP jednak zaskoczyła rynek

Pozostawienie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych na dotychczasowym poziomie jest zaskoczeniem. Można przypuszczać, że do wstrzymania się z dalszym luzowaniem polityki monetarnej skłoniły RPP najnowsze – stosunkowo optymistyczne – dane ze sfery realnej gospodarki.

Deflacja zaciemnia obraz wyników sprzedaży detalicznej

Sprzedaż detaliczna jest słabsza niż w pierwszych miesiącach 2014 r., jednak jak na razie nie zwiastuje to załamania popytu wewnętrznego. Bardziej optymistyczne są dane dotyczące sytuacji na rynku pracy. Wydaje się mało prawdopodobne, by stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła powyżej 12 proc. do końca bieżącego roku.

Rada Polityki Pieniężnej nadrabia wrześniowe zaległości

Wbrew oczekiwaniom większości analityków, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obcięcie stóp procentowych aż o 50 punktów bazowych, ustalając stopę referencyjną na poziomie 2,0 proc. Władze monetarne nie mogły dłużej tolerować faktu, że wskaźnik dynamiki cen konsumpcyjnych odbiega od celu inflacyjnego już o 2,8 pkt proc. Nie ma wątpliwości: rozpoczął się kolejny cykl luzowania polityki monetarnej w Polsce.

Polska gospodarka jest coraz mniej konkurencyjna

Wnioski płynące z przygotowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne globalnego raportu konkurencyjności nie są dla nas optymistyczne.

Poziom realizacji budżetu lepszy od założeń dzięki mało ambitnym planom

Lepszy od przewidzianego w harmonogramie poziom realizacji budżetu wynika przede wszystkim z bardzo ostrożnych założeń na ten rok

Dobra wiadomość – jesteśmy poniżej średniej

Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w maju 9,6 proc., wobec 9,7 proc. miesiąc wcześniej. To mniej niż wynosi średnia dla 28 państw Unii Europejskiej (10,3 proc.) oraz znacznie mniej niż średnia dla strefy euro (11,6 proc.). Istotnym problemem pozostaje natomiast bezrobocie wśród osób młodych, które kształtuje się w naszym kraju na poziomie 24 proc., czyli wyższym niż średnia unijna.

Ujemna stopa procentowa w Eurolandzie stała się faktem

Europejski Bank Centralny obniżył stopę depozytową do -0,1 proc. Jednocześnie główna stopa refinansowa EBC została ścięta o 10 punktów bazowych – do zaledwie 0,15 proc.

Polski przemysł ciągle bez przyspieszenia

Nieco słabszy od oczekiwań wynik odnotowany w dwóch miesiącach z rzędu nie zwiastuje jeszcze zakończenia ożywienia gospodarczego, chociaż bez wątpienia niekorzystnie wpłynie na wzrost PKB w I kwartale.

Najnowsze wskazania PMI potwierdzają podział na Europę dwóch prędkości

Niemcy okazali się zwycięzcami nowego, pokryzysowego rozdania gospodarczego, podczas gdy Francja prawdopodobnie znalazła się wśród przegranych.

Więcej Wpisów