Jesteś na: Blogi / jbrzozowski

Jacek Brzozowski
Rozstrzygnięcie w sprawie polityki klimatycznej UE korzystne dla Polski

Wdrożenie polityki klimatycznej w kształcie proponowanym przez KE – bez zastosowania tych mechanizmów kompensacyjnych, których głównym beneficjentem będzie Polska – byłoby sprzeczne z celami naszej polityki gospodarczej.

Pakiet klimatyczny jest zbyt kosztowny dla polskiej gospodarki

Według propozycji Komisji Europejskiej kraje członkowskie powinny zredukować emisję CO2 o 40 proc., zwiększyć efektywność energetyczną o 30 proc. i osiągnąć zużycie energii odnawialnej na poziomie 27 proc. Zastosowanie się do tych zobowiązań byłoby szczególnie kosztowne dla polskiej gospodarki. Dalsze ograniczenia emisji CO2 to wyzwanie nie tylko dla energetyki, lecz także dla przemysłu chemicznego, hutnictwa czy cementowni.

Maleją szanse na poprawę dynamiki wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach

Najnowsze dane GUS dotyczące wzrostu PKB w II kwartale o 3,3 proc. rok do roku wskazują na to, że gospodarka będzie się rozwijała wolniej, niż jeszcze do niedawna można się było spodziewać.

Rośnie poziom umiędzynarodowienia polskiej gospodarki

Najnowsze wskaźniki Eurostatu monitorujące procesy globalizacji gospodarczej wskazują, że poziom umiędzynarodowienia polskiej gospodarki, mierzony relacją obrotów w handlu zagranicznym do PKB kraju, przewyższa już średnią dla krajów UE, wynoszącą 45 proc. dla eksportu i 42 proc. dla importu.

Państwo nie buduje zaufania obywateli

W trwającej od wiosny debacie dotyczącej zmian w systemie OFE pomijany jest istotny wątek. Chodzi o kwestię budowania zaufania obywateli do państwa. Państwa stabilnego, przewidującego, realizującego w strategicznych obszarach długookresową politykę.

Czy Niemcy sami ściągną się za nogi w dół

Tak jak anegdotyczny i przysłowiowy niemiecki bohater, baron von Münchhausen, który sam wyciągnął się za włosy z bagna, Niemcy postanowili sami ściągnąć się za nogi w dół. To, że gospodarka niemiecka to główna siła gospodarcza Unii Europejskiej wiadome było od dawna, problem w tym, że nie bardzo można było Niemców za to skarcić.

Klimatu nie da się chronić tylko w wybranych krajach świata

W Unii Europejskiej zaczyna się pojawiać zrozumienie dla argumentu, że polityka ochrony klimatu prowadzona tylko jako element ogólnoświatowego porozumienia przyniesie widoczne efekty…

Myśląc o euro, nie sugerujmy się modami panującymi u sąsiadów

Napływające w ostatnich dniach informacje, że Łotwa i Litwa są na dobrej drodze do wejścia do strefy euro odpowiednio w 2014 i 2015 roku zelektryzowała polskie media. Na nowo rozgorzała debata czy Polska powinna przyjąć wspólną walutę.

Polscy pracodawcy robią swoje

Dane ekonomiczne pokazują, że jakkolwiek wciąż nie możemy mówić o zdecydowanym ożywieniu to jednak najniższy punkt spowolnienia gospodarczego mamy już za sobą.

Więcej Wpisów