Jesteś na: Blogi / amalinowski

Andrzej Malinowski
Będziemy surowym i sprawiedliwym recenzentem poczynań nowego rządu

Z punktu widzenia przedsiębiorców exposé Premier Ewy Kopacz można ocenić umiarkowanie pozytywnie.

Rząd kontynuacji i stabilizacji

Skład rządu premier Ewy Kopacz nie różni się zanadto od gabinetu premiera Donalda Tuska. Nie potwierdziły się spekulacje medialne, w których na praktycznie każde stanowisko wskazywano liczną grupkę kandydatów. Podobnie, nie potwierdziły się doniesienia o ewentualnych podziałach i fuzjach resortów. Uważam, że to racjonalne podejście. Na rok przed końcem kadencji obecnego parlamentu nie było żadnego powodu do przeprowadzania radykalnych zmian organizacyjnych ani osobowych.

Realistyczne założenia to za mało, by dobrze ocenić budżet

Dobrze, że wyciągnięto wnioski z bolesnych doświadczeń związanych z budżetem na 2013 r., kiedy to z powodu oderwanych od rzeczywistości i zgodnie krytykowanych przez ekonomistów założeń, jego nowelizacja była nieunikniona. Ustawa na przyszły rok jest wolna od tych wad. Z drugiej strony mam wątpliwości co do tego, czy samo oparcie się na realistycznych założeniach makroekonomicznych wystarcza, by ocenić go pozytywnie.

Premier znowu nie zauważył przedsiębiorców

Oceniając przedstawione przez premiera Donalda Tuska plany na ostatni etap kadencji sejmu widać wyraźnie, że kampania wyborcza ruszyła pełną parą.

Employers of Poland: Twenty-five years of fighting for Polish entrepreneurs

Ladies and Gentlemen, On June 4th, the anniversary of the first partially free parliamentary elections in post-war Poland, Employers of Poland will participate in a special meeting of the Employers Group of the European Economic and Social Committee in Brussels.

Pracodawcy RP: 25 lat walki o polskich przedsiębiorców

Szanowni Państwo, 4 czerwca 2014 r. – w 25. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce – Pracodawcy RP wezmą udział w nadzwyczajnym spotkaniu Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w Brukseli.

Czego oczekujemy od europarlamentarzystów?

Nowi eurodeputowani nie mogą ulec pokusie przejęcia postulatów partii populistycznych. Z punktu widzenia Polski najważniejsza jest obrona swobody przepływu osób, usług i towarów, która może być zagrożona przez radykałów i protekcjonistów z frakcji lewicowych. Musimy aktywnie działać także na rzecz racjonalizacji polityki klimatycznej oraz utrzymania wydobycia rodzimych surowców energetycznych – węgla oraz gazu łupkowego.

Ćwierć wieku ramię w ramię z biznesem

Pracodawcy RP są obecni na naszej scenie gospodarczej i społecznej od 25 lat. To dokładnie tyle, ile liczy historia polskich przemian ustrojowych.

Przedsiębiorcy są sexy

Joseph Conrad uważał, że bycie kobietą jest trudne, bo polega na zadawaniu się z mężczyznami. Sęk w tym, że Polki jasno wybierają, jacy to mają być mężczyźni. Żadna nie chce związkowca, większość chciałaby przedsiębiorcę. Mnie to nie dziwi.

Więcej Wpisów