Jesteś na: Blogi / Polscy pracodawcy robią swoje

Polscy pracodawcy robią swoje

Dane ekonomiczne pokazują, że jakkolwiek wciąż nie możemy mówić o zdecydowanym ożywieniu to jednak najniższy punkt spowolnienia gospodarczego mamy już za sobą.

Gospodarka zaczęła wyraźnie zwalniać od początku 2012 roku. Istotny jest więc fakt, ta negatywna tendencja zaczyna się odwracać a dane ekonomiczne wskazują na to, że udało się uniknąć recesji. Zdecydowana poprawa sytuacji gospodarczej oczekiwana jest jednak dopiero w roku 2014. Dyskusje czy to już koniec kryzysu i czy w ogóle kryzys był wydają się w tej sytuacji bezprzedmiotowe. Także dekretowanie końca kryzysu przez polityków nie ma sensu. Przedsiębiorcy to grupa, która nie oczekuje obwieszczania zjawisk gospodarczych przez polityków, a ocenia otaczającą ich rzeczywistość na podstawie faktów. Niewątpliwie w ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z pogorszeniem się warunków do prowadzenia działalności biznesowej. Przedsiębiorcy robili swoje i wykorzystali ten okres tak jak nakazuje logika, usprawniając i doskonaląc swoje firmy. Zwiększali efektywność działania, przeprowadzali restrukturyzacje, wdrażali innowacje procesowe i poszukiwali nowych rynków.

Zjawiska zachodzące w skali mikro, miały swoje odzwierciedlenie w skali makro, przekładając się chociażby na trudności z realizacją planów podatkowych budżetu. W teorii więc, powinien powstać impuls do dokonania reform i usprawnień w strukturze państwa, dokładnie tak jak to robią w momencie pogorszenia koniunktury przedsiębiorcy. Tymczasem głównym symbolem polityki ekonomicznej tego okresu stało się dalsze zacieśnianie polityki fiskalnej. Nie przeprowadzono chociażby strukturalnych działań związanych z socjalnymi obciążeniami budżetu i reformy całego systemu finansowego. Gospodarka sobie poradziła, przedsiębiorcy także, recesji nie było, budżet państwa „kolanem” ale jednak udało się domknąć. Pozornie więc, wszyscy są zadowoleni i można kontynuować w dotychczasowym stylu.